Kiến Thức Chung

[kienthucchung][twocolumns]

12 Cung Tử Vi

[12cung][twocolumns]

14 Chính Tinh

[chinhtinh][twocolumns]

Tứ Hoá - Tứ Sát - Tuần Triệt

[4hoa4sat_tuantriet][twocolumns]

Các vòng sao trong tử vi

[vongsao][twocolumns]

Phụ Tinh

[phutinh][twocolumns]

Nghiệm Lý Lá Số

[nghiemly][twocolumns]

Lại nói về ngũ hành trong Tử Vi

 

Câu chuyện so sánh ngũ hành của sao (đặc biệt là các phụ tinh) với nhau, so sánh với ngũ hành cung. Tôi đã đề cập nhiều lần nhưng vẫn có người thắc mắc.
Quan điểm của tôi: không nên dùng ngũ hành để so sánh tương tác. Dùng sai thì thà không dùng còn hơn. Mà thực ra không dùng vẫn cứ luận đoán như thường.
.
Tôi lấy ra dẫn chứng quen thuộc là Thiên Mã.
Một số cách luận đoán về ngũ hành thường gặp với sao Thiên Mã như:
+ Mã ở Hợi là bất lợi (vì Thủy khắc Hỏa). Mã ở Tỵ là tốt đẹp (vì cùng hành Hỏa). Mã ở Dần là Thiên Lý Mã (vì mộc sinh Hỏa).
+ Học phái Thiên Lương: Mã ở Hợi hợp người mệnh Thủy. Mã ở Dần hợp người mệnh Mộc.
.
Sự hình thành sao Thiên Mã đã ẩn chứa tính chất ngũ hành.
Vị trí của Thiên Mã đã ẩn chứa tính chất của ngũ hành.
Tính chất của Thiên Mã đã bao hàm tính chất của ngũ hành.
Đó là gì?
Đó là ngũ hành của tam hợp cục địa chi năm sinh. Khi đến vị trí Bệnh thì an Thiên Mã.
Vậy Mã ở cung Dần, thực chất là mang ý nghĩa của tam hợp Thủy cục. Mã ở cung Tỵ, thực chất mang ý nghĩa của tam hợp Mộc cục.
Nhưng cũng chẳng cần xem xét làm gì cho lằng nhằng. Vì chúng ta chỉ cần biết vị trí của Thiên Mã, và tính chất của Thiên Mã. Thế là đủ.
.
Ngũ hành của sao Thiên Mã được đặt ra là Hỏa. Vì tính năng động, mạnh mẽ, hoạt bát của sao này. Đó là ngũ hành của đặc tính. Dù Thiên Mã ở bất kì cung nào cũng thể hiện được tính chất này.
.
So sánh ngũ hành Thiên Mã với ngũ hành cung. Là giống như việc so sánh ngũ hành tam hợp cục năm sinh với ngũ hành cung chứa Thiên Mã. Vốn là 2 hệ ngũ hành khác nhau. Cách xem này là thừa thãi. Bởi vì vị trí Thiên Mã đã ẩn chứa mối quan hệ này rồi.
.
So sánh ngũ hành cung chứa Thiên Mã với ngũ hành Mệnh như cụ Thiên Lương lại càng dở hơi. Vì ngũ hành Mệnh là ngũ hành nạp âm của năm sinh (ngũ hành kép). So sánh ngũ hành đơn với ngũ hành kép là khác hệ so sánh. Râu ông nọ chắp cằm bà kia.
.
Người Trung Quốc xưa rất hay quy ra mọi thứ về ngũ hành. Cái gì cũng chia làm 5 nhóm để phân loại ngũ hành. Nhưng không hẳn ngũ hành của thể loại này lại có thể phù hợp - tương tác - so sánh với ngũ hành của thể loại khác.
Ví dụ như:
Mùi vị, thức ăn => chia 5 loại ứng 5 ngũ hành.
Loài vật => chia 5 nhóm ứng 5 ngũ hành.
Nhưng một loài vật thuộc ngũ hành Mộc chưa chắc đã thích 1 mùi vị, thức ăn có ngũ hành Thủy. Đây là 2 hệ khác nhau. Không nên đem so sánh với nhau.
.
Hi vọng diễn giải trên làm các bạn hiểu hơn dụng ý: hạn chế sử dụng ngũ hành trong Tử Vi mà tôi từng đề cập nhiều lần.
Bản thân vị trí và tính chất của các thần sát đã ẩn chứa ngũ hành rồi. Không cần so sánh làm gì cho loạn, mà cũng chẳng có ích lợi gì trong việc luận đoán.

Không có nhận xét nào: